Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Udělujete tímto souhlas společnosti Švihadla z.s., se sídlo Studentská 2320/59, Bolevec, 323 00 Plzeň, IČ:17843499, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u krajského soudu v Plzni spisová značka L 10271/KSPL (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • e-mail 
 • telefonní číslo
 • Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem  komunikace a nabídejTyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu  3 let.
 • S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Švihadla z.s..
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce nemohou zpracovávat jiní zpracovatelé:
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv      zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.